Badania i analizy techniczne to przedmiot naszych usług.

Wykonujemy badania i opinie w zakresie:

- lin wyciągowych górniczych wyciągów szybowych,

- zawieszeń nośnych naczyń wyciągowych oraz zawieszeń lin

  wyciągowych górniczych wyciągów szybowych,

- naczyń wyciągowych,

- kół linowych - kierujących - odciskowych,

- badania nieniszczące elementów maszyn wyciągowych,

- wież szybowych i głowic szybików,

- urządzeń ciśnieniowych eksploatowanych w podziemnych zakładach

  górniczych.

Wyżej wymienione badania wykonywane są zgodnie z opracowaną metodyką przez "CBE" Sp. z o.o.

 

DODATKOWO:

Posiadamy personel certyfikowany zgodnie z EN-ISO 9712 metodach badań nieniszczących:

Badania wizualne VT,

Badania penetracyjne PT,

Badania magnetyczne MT,

Badania ultradźwiękowe UT,

Badania ciśnieniowe DGR,

@ 2019 Centrum Badań i Ekspertyz "CBE" Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.