Centrum Badań i Ekspertyz "CBE" Sp. z o.o. w Lubinie powstało w 1997 roku na bazie sześcioletniego doświadczenia z kierowania Zespołem Rzeczoznawców Urządzeń Technicznych "AUTORYTET" oraz dwudziestoletniego okresu pracy w Zakładzie Doświadczalnym Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lubinie.

Jesteśmy Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która została zarejestrowana pod nr KRS 0000140621 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Dysponujemy wysoko wykwalifikowanym personelem z długoletnim stażem i posiadającym niezbędną wiedzę potwierdzoną CERTYFIKATAMI UDT-Cert, DAR-Sektor Cert.

Posiadamy "UPOWAŻNIENIE RZECZOZNAWCY DO SPRAW RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO NR 202/2010 wydane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Dysponujemy laboratorium wyposażonym w maszyny wytrzymałościowe, jak również aparaturę do badań nieniszczących.

Kapitał Spółki wynosi 50 000,00 PLN. Wartość posiadanego sprzętu to około 300 000,00 PLN. Firma posiada również polisę ubezpieczeniową OC Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW "CUPRUM" w wysokości 240 000,00 PLN.

Prezesem Zarządu od jej powstania jest mgr inż. Jolanta Wincewicz.

@ 2018 Centrum Badań i Ekspertyz "CBE" Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.