Centrum Badań i Ekspertyz "CBE" Sp. z o.o. w Lubinie rozpoczęło swoją działalność w listopadzie 1997 roku.

Jesteśmy Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która została zarejestrowana pod nr KRS 0000140621 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Dysponujemy wysoko wykwalifikowanym personelem z długoletnim stażem, posiadającym niezbędną wiedzę potwierdzoną CERTYFIKATAMI UDT-Cert, DAR-Sektor Cert.

Posiadamy "UPRAWNIENIA RZECZOZNAWCY DO SPRAW RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO GEM.911.32.2018 wydane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Dysponujemy laboratorium wyposażonym w maszyny wytrzymałościowe, jak również aparaturę do badań nieniszczących.

Kapitał Spółki wynosi 50 000,00 PLN. Wartość posiadanego sprzętu to około 300 000,00 PLN. Firma posiada również polisę ubezpieczeniową OC Generali w wysokości 1 500 000,00 PLN.

Prezesem Zarządu od jej powstania jest mgr inż. Jolanta Wincewicz.

@ 2019 Centrum Badań i Ekspertyz "CBE" Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.